Tuesday, August 21, 2007

Komik bekas Masuk 20-08-07(Cotton Candy,Captain Tsubasa, Dream Saga, Smash!, Putri Gaia, Oseogi, Passport Blue, Flash Of Wind)

List komik masuk @Rp.5.000,- :

1. Cotton Candy, Kumi Makimura,Elex, 1 – 3
2. Captain Tsubasa Road to 2000, Yoichi Takahashi, Elex, 1 – 15 (kurang no6)
3. Dream Saga, Megumi Tachikawa, Elex, 1 – 4
4. Smash!, Yui Ayumi, Elex, 1 – 2
5. Putri Gaia, Yoko Shoji, Elex 1 – 4
6. Passport Blue, Ishiwara Osamu, 1 – 5
7. Flash Of Wind, Taeko Watanabe, Elex, 1 – 15 (kurang no. 10,13)